Kapavietas ierādīšana Pļaviņu novada kapsētās (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Kapavieta tiek ierādīta, pamatojoties uz dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu no miršanas reģistru. Par gaidāmo apbedīšanu kapu pārzinis jābrīdina ne vēlāk kā 48 stundas pirms apbedīšanas. Kapsētas pārzinis ierāda kapa vietu.

Kapavietas tiek ierādītas šādās kapsētās:
Krūmēnu kapos – Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā;
Ķūģu kapos – Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā;
Brīvkapos – Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā;
Rīteru kapos – Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā;
Vietalvas kapos – Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā;
Bārukalna kapos – Pļaviņās, Pļaviņu novadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
1 darba diena.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana veicama klātienē pie kapu pārziņa. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešama dzimtsarakstu iestādes izdota miršanas apliecība, izziņa vai izraksts no miršanas reģistra.

Kapu pārvaldniece (Bārukalna kapos, Ķūģu kapos, Krūmēnu kapos, Brīvkapos, Rīteru kapos,Vietalvas kapos) Alla Lakstīgala, tel. 28320904, e-pasts: alla.lakstigala@plavinas.lv
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons 28320904
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus