Miršanas reģistrācija (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Babītes novada dzimtsarakstu nodaļa, saskaņā ar ārstniecības iestādes apliecinājumu, veic novada administratīvajās robežās mirušo personu miršanas fakta reģistrāciju, sastādot miršanas reģistru un izsniedzot miršanas apliecību.
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē, nepieciešamo dokumentu iesniegšana: Ārstniecības iestādes apliecība par nāves iestāšanos - jāiesniedz oriģināls; Pieteicēja pase - jāuzrāda oriģināls; Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts - jāiesniedz oriģināls; mirušās personas pase un/vai ID karte (ja ir pieejama) - jāiesniedz oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts