Apbedīšanas pabalsts (Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts paredzēts mirušās personas apbedīšanas izdevumu segšanai. Pabalstu piešķir, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Babītes novadā. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas. Pabalsts noteikts EUR 150,00 apmērā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu tiesīgas saņemt pašvaldības 25.10.2017. saistošajos noteikumos Nr.17 minētās personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas. Pēc pabalsta pieprasīšanas, pabalsts tiek piešķirts 5 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamo veidlapu iesniegšana pakalpojumu pieprasīšanai.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ar nepieciešamajiem dokumentiem jāvēršas Sociālajā dienestā. Lai saņemtu pabalstu, personai, kura uzņēmusies apbedīšanas organizēšanu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts