Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana (Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personas, kurām nepieciešams saņemt atkārtotu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību, izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kas attiecīgajā iestādē glabājas papīra formā (kopiju);  Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta datorizdruku. Var  saņemt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-adresi, e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv, attiecīgu iesniegumu. Saņemot persona uzrāda personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām – pilnvara).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska persona pieprasa atkārtotos dokumentus pati par sevi vai tos pieprasa tās pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvarojumu latviešu valodā. Dokumentiem, kas izdoti trešajās valstīs jābūt apliecinātiem ar apostille. Ja tiek pieprasīti dokumenti par citu personu ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina savstarpējo radniecību vai pierāda tiesisko ieinteresētību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1. personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2. pilnvarotām personām – pilnvara- jāuzrāda oriģināls;
3. iesniegums atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības saņemšanai vai izziņas vai datorizdruka no civilstāvokļa aktu reģistriem saņemšanai;
4. dokumenti, kuros veicamas izmaiņas - jāiesniedz oriģināli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa, Ape
Telefons 64707572
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
"Persona atkārtoto apliecību vai izziņu var saņemt personiski e-pakalpojumā izvēlētajā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā (iepriekš sazinoties par klātienes apmeklējuma kārtību), vai arī saņemt izziņu savā e-pastā kā elektronisku dokumentu ar drošu elektronisko parakstu.
Nepieciešamie dokumenti:
1) Latvijas Republikā derīgs personas identitāti apliecinošs dokuments;
2) ja pieprasa par radinieku, jāuzrāda radniecību apliecinošie dokumenti;
3) ja pieprasa par citu personu, jāuzrāda tiesisko ieinteresētību pamatojošie dokumenti;
4) pilnvarotajai personai, papildus iepriekš minētajam, jāuzrāda notariāli apliecināta pilnvara vai pilnvara ar tulkojumu latviešu valodā, ja tā sastādīta citas valsts valodā.
Pilnvarai u.c.dokumentiem, kas izdoti Eiropas Savienības valstī jābūt pievienotam notariālam tulkojumam latviešu valodā. Ja dokuments sastādīts valstī ārpus Eiropas Savienības, dokumentam jābūt apliecinātiem ar Apostille un ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā."
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa, Ape