Laulības (kāzu) jubilejas ceremonijas organizēšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Laulības (kāzu) jubilejas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās. Ceremonijā tiek godināti un sveikti laulību (kāzu) jubilāri. Laulātie, viņu bērni, mazbērni vai citi ģimenes locekļi iesniedz iesniegumu, pievienojot neformālu informāciju par ģimeni.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kuras vēlas svinīgi atzīmēt laulības (kāzu) jubileju dzimtsarakstu nodaļā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
138
Termiņš:
Pēc vienošanās, ņemot vērā klientu intereses un dzimtsarakstu nodaļas noslodzi.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personas, kuras vēlas svinīgi atzīmēt laulības (kāzu) jubileju dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz iesniegumu klātienē dzimtsarakstu nodaļā.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums;
2) pieteicēja personu apliecinošs dokuments;
3) laulības apliecība.

COVID-19 infekcijas izplatības laikā tiek nodrošināta iesnieguma pieņemšana laulības jubilejas ceremonijas organizēšanai klātienē pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Rīgas domes 01.12.2021. lēmumu Nr.1047  maksa par kāzu gadskārtu svinīgu atzīmēšnu  85,00 EUR.
Maksu par pakalpojumu iespējams samaksāt klātienē ar Master Card, VISA, VISA Electron, Maestro norēķinu kartēm. Nav iespējams veikt maksājumu skaidrā naudā un ar American Express kredītkartēm. Maksu par pakalpojumu var ieskaitīt Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā.

Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90011524360
Konts Nr. LV67NDEA0020100001010
Luminor Bank AS
SWIFT kods: NDEALV2X

Maksājumu veic pirms pakalpojuma saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa