Laulības jubileju ceremoniju un kūmu svētku organizēšana ( Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Kūmu svētku organizēšana, krustvecāku svinīga reģistrācija ģimeņu tradīciju grāmatā.
Kāzu jubilejas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās.
Kāzu jubilāru godināšana un sveikšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kuras vēlas svinīgi atzīmēt laulības jubileju dzimtsarakstu nodaļā.
Personas, kuras vēlas svinīgu dzimšanas un krustvecāku reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā.
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dzimtsarakstu nodaļā tiek iesniegts iesniegums un neformāla informācija par ģimeni:
- Kūmu svētku gadījumā iesniegumu iesniedz vecāki.
- Kāzu jubileju gadījumā- ieinteresētā persona (laulātie, viņu bērni, mazbērni vai citi ģimenes locekļi).
Lai saņemtu pakalpojumu jāuzrāda:
1. personas apliecinošs dokuments - oriģināls,
2. laulības apliecība - oriģināls,
3. bērna dzimšanas apliecība - oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas e-adrese
Klātiene Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: O. Kalpaka iela 60A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64473254, 26847149
Fakss: 64473254,
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks veic iesniegto dokumentu pārbaudi. Ar pakalpojuma pieprasītāju vienojas par ceremoniju un scenāriju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Informācija par pakalpojuma maksu
Var apmaksāt: Uz vietas nodaļā, Gulbenes novada pašvaldības kasē vai ar pārskaitījumu Gulbenes novada pašvaldībai,
Reģ. Nr. 90009116327, A/S SEB Banka,
Konts -LV03UNLA0050014339919
Kods -UNLALV2X
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ceremonijas norise.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: O. Kalpaka iela 60A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64473254, 26847149
Fakss: 64473254,
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki