Baznīcā noslēgto laulību reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Vārkavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Par katru noslēgto laulību garīdznieks 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kura ziņas par noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona.
Garīdznieks, kuram ir ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (jūdaistu) konfesijas vadības atļauja laulāt.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pierasīšana
Baznīcas, kurā noslēgta laulība, pārstāvis iesniedz rakstisku baznīcas paziņojumu par noslēgto laulību dzimtsarakstu nodaļai Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335
Tālrunis: 65329632, 28239646
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dzimtsarakstu nodaļas adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV - 5335
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību iekļauj vienotajā civilstāvokļa aktu  reģistrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335
Tālrunis: 65329632, 28239646
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dzimtsarakstu nodaļas adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV - 5335
Darba laiki