Kāzu gadadienu, kūmu reģistrācija (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Kāzu jubileju svinīga reģistrācija, kūmu svinīga reģistrācija.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pēc 4 nedēļām no iesnieguma iesniegšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā:
1) jāiesniedz iesniegums (rakstāms brīvā formā);
2) jāuzrāda kāzu jubilāru laulības apliecība vai jāsniedz precīzas ziņas par laulības reģistrācijas datumu, vietu u.tml. (kāzu jubilejas reģistrācijai);
3) jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība vai jāsniedz precīzas ziņas par bērna dzimšanas laiku, vietu u.tml. (kūmu reģistrācijai).

Jāveic apmaksa par pakalpojumu.

Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu maksa:
1) svinīga kāzu gadadienu, kūmu reģistrācija Dzimtsarakstu nodaļā (Tradīciju zālē) – 65,21 euro/32,61 euro*/ 19,56 euro**/ 0,00 euro***;
2) svinīga kāzu jubileju, kūmu reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas (Tradīciju zāles) telpām – 99,03 euro/49,52*/ 29,71 euro**/0,00 euro***.

*Maksa tiek samazināta par 50%, ja kāzu jubilāru dzīvesvieta ir deklarēta Pļaviņu novadā ne mazāk kā 3 mēnešus pirms kāzu gadadienas datuma.
**Maksa par svinīgu kūmu reģistrāciju tiek samazināta par 70 %, ja bērnam, kuram tiek reģistrētas kūmas (vai vismaz vienam no viņa vecākiem) dzīvesvieta ir deklarēta Pļaviņu novadā ne mazāk kā 3 mēnešus pirms kūmu reģistrācijas datuma.
*** No maksas par kāzu gadadienas reģistrāciju ir atbrīvoti Zelta, Smaragda, Dimanta kāzu jubilāri, ja viņu deklarētā dzīvesvieta Pļaviņu novadā ir vismaz 1 gadu pirms kāzu gadskārtas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Svinīgā reģistrācija tiek piedāvāta Dzimtsarakstu nodaļas Tradīciju zālē - Pļaviņu novada Klintaines pagasta pārvaldes ēkā (“Kūlīšos”, Stukmaņos, Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā).

Pēc personu lūguma reģistrācija var notikt citā piemērotā vietā pēc vienošanās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki