Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Limbažu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Par katru noslēgto laulību novada teritorijā esošo draudžu garīdznieki 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kura pamatojoties uz iesniegtajām ziņām sastāda laulību reģistru.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona.
Garīdznieks, kuram ir  konfesijas vadības atļauja.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene - dzimtsarakstu nodaļā baznīcas, kurā noslēgta laulība, pārstāvis iesniedz rakstisku paziņojumu par noslēgto laulību.
Korespondence - baznīca, kurā noslēgta laulība atsūta dzimtsarakstu nodaļai rakstisku paziņojumu par noslēgto laulību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Limbažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
Tālrunis: 64070750; 28612532
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus