Dzimšanas fakta vai paternitātes reģistrēšana (Salaspils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā bērns piedzimis vai kuras darbības teritorijā ir deklarēta vecāku dzīves vieta. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes iesniegumu
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā bērns piedzimis vai kuras darbības teritorijā ir deklarēta vecāku dzīves vieta. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes iesniegumu.
Nepieciešamie dokumenti:
Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņa par bērna piedzimšanu - jāiesniedz oriģināls; Vecāku laulības apliecība - jāuzrāda oriģināls; Ja nepieciešams, paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa) - jāiesniedz oriģināls, ja laulība ir reģistrēta, tad laulības apliecība - oriģināls. Ja dzimšanas fakts ir jau reģistrēts, tad jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība - oriģināls
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Salaspils dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāiesniedz vecāku pases - jāuzrāda oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Salaspils dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki