Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (Aizkraukles novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Aizkraukles novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo bērnu, kura pamata dzīvesvieta deklarēta Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir vienam no viņa vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem un, ja vismaz vienam no vecākiem pamata dzīvesvieta pēdējos 9 (deviņus) mēnešus ir bijusi deklarēta Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu pieprasa Aizkraukles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā, reģistrējot bērna piedzimšanu. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas
Pabalsta apmērs ir 250 EUR par katru jaundzimušo bērnu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kurām piešķirts personas kods un pamata dzīves vieta vienam no vecākiem, adoptētājiem vai aizbildņiem ne mazāk kā pēdējos 9 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir deklarēta Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā, un, reģistrējot bērna dzimšanu, viņa pirmreizējā dzīves vieta norādīta Aizkraukles novadā.
Termiņš:
Iesniegumu izskata 10 dienu laikā.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un par pieņemto lēmumu rakstveidā paziņo pabalsta pieprasītājam, lēmumā norādot tā apstrīdēšanas kārtību.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.solis
Klātienē pabalsta pieprasītājs Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļā uzrāda nepieciešamos dokumentus un aizpildot iesniegumu, norāda pabalsta piešķiršanai un izmaksai nepieciešamo informāciju.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Tālrunis: 65122275
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2.solis
Iesniegumu izskata 10 dienu laikā.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un par pieņemto lēmumu rakstveidā paziņo pabalsta pieprasītājam, lēmumā norādot tā apstrīdēšanas kārtību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / 3.solis
Pabalstus izmaksā ar pārskaitījumu uz personas norādīto norēķinu kontu vai skaidrā naudā 15 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Atbilstoši iesniegumā norādītā veidā