Bērna dzimšanas svinīga reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kuras vēlas svinīgi atzīmēt bērna dzimšanas reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā
Termiņš:
Pēc vienošanās, ņemot vērā klientu intereses un dzimtsarakstu nodaļas noslodzi
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz iesniegumu klātienē dzimtsarakstu nodaļā, pievienojot neformālu informāciju par ģimeni
un dokumentus:
1)    pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;

2)    iesniegums - jāiesniedz oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37129114065,+37164860073
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Maksājuma veikšana
Maksājuma veikšanas iespējas:

• pārskaitījums;

• dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37129114065,+37164860073
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē dzimtsarakstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37129114065,+37164860073
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki