Atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību un izziņu no civilstāvokļu aktu reģistriem izsniegšana (Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personas, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas, miršanas apliecības vai izziņas no civilstāvokļa aktu reģistriem, var tās pieprasīt un saņemt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām - pilnvaru). Personas, kuras atrodas ārvalstīs, civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu var pieprasīt LR diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, par kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts izdarīts; nepilngadīgas personas vecāki vai likumiskais pārstāvis; mirušas personas radinieki.
Termiņš:
10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc valsts  nodevas samaksas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesnieguma iesniegšana jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām - pilnvaru). Personas, kuras atrodas ārvalstīs, civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu var pieprasīt LR diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: O. Kalpaka iela 60A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64473254, 26847149
Fakss: 64473254,
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: O. Kalpaka iela 60A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks veic sniegto ziņu pārbaudi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Informācija par pakalpojuma maksu
Var apmaksāt: Uz vietas nodaļā, Gulbenes novada pašvaldības kasē vai ar pārskaitījumu Gulbenes novada pašvaldībai.
Norēķinu konti:
AS SEB banka
Konts -LV03UNLA0050014339919
Kods -UNLALV2X

AS Citadele banka
Konts- LV41PARX0012592250001
Kods - PARXLV22

AS SWEDBANK
Konts -LV52HABA0551026528581
Kods -HABALV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks izsniedz pieprasīto dokumentu.
Pie dokumenta izsniegšanas jāuzrāda personas apliecinošs dokuments un pilnvara (ja dokumentu saņem pilnvarota persona).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: O. Kalpaka iela 60A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64473254, 26847149
Fakss: 64473254,
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki