Vecāku pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Vecāku pabalstu, ko dēvē arī par māmiņalgu,  izmaksā vienam no vecākiem, kas ir darba ņēmējs vai pašnodarbināts. Šo pabalstu var saņemt līdz bērna viena vai pusotra gadu vecumam.  

Māte un tēvs vienojas, kurš būs pabalsta saņēmējs.

Pabalsta apmērs ir atkarīgs no pabalsta pieprasītāja algas, no kuras rēķinātas sociālās apdrošināšanas iemaksas un  no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma.

Sieviete, kura nav nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā, var saņemt vecāku pabalstu, ja viņai par šo bērnu ir bijis piešķirts maternitātes pabalsts.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Lēmumu par bērna kopšanas pabalsta piešķiršanu VSAA pieņem desmit darba dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi pabalsta piešķiršanai nepieciešamie dokumenti un cita informācija.

Lēmumu par vecāku pabalsta piešķiršanu VSAA pieņem 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi pabalsta piešķiršanai nepieciešamie dokumenti un cita informācija.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no datuma, no kura pieprasa piešķirt vecāku pabalstu.

Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu;
• ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Attālināta, personalizēta konsultācija ar VSAA speciālistu pieejama Olaines, Ilūkstes, Višķu, Viļakas, Viesītes, Rubenes, Pededzes, Drustu, Gaujienas, Variņu , Ērģemes, Stopiņu, Alūksnes, Rundāles un Vecumnieku VPVKAC.

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Neretas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...