Dzimšanas fakta reģistrācija (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
1 mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas par piedzimšanu jāpaziņo un dzimšanas faktu jāreģistrē jebkurā LR dzimtsarakstu nodaļā.

Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
1 darbdienas laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Reģistrēt bērna dzimšanas faktu var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā. Pie dzimšanas reģistrācijas klātienē  ierodas viens vai abi bērna vecāki. Ja bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par tēvu, klātienē dzimtsarakstu nodaļā ierodas -  abi vecāki vai arī bērna māte, bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs.

Jāiesniedz:
1) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna piedzimšanu;
2) paziņotāja personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda);
3) vecāku laulības apliecība (ja vecāki sastāv laulībā, un ziņas par laulību nav iekļautas valsts  Iedzīvotāju reģistra datu bāzē vai tiek konstatēta neatbilstība datos);
4) paternitātes atzīšanas iesniegums vai trīspusējais paternitātes atzīšanas iesniegums (ja vecāki nesastāv savstarpējā laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti bērnam).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks veic dzimšanas fakta reģistrāciju un dzimšanas apliecības izsniegšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki