Vārda, uzvārda maiņa
Izvēlētā organizācija: Limbažu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu un uzvārdu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas mainīt vārdu, uzvārdu, ierodas dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz noteiktas formas iesniegumu ar pievienotiem likumā noteiktiem dokumentiem.
Uzrādāmie, iesniedzamie dokumenti:
1) derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2) jāaizpilda speciālas formas iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu;
3) nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu, jeb arī bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai - jāiesniedz oriģināls;  
4) kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Limbažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
Tālrunis: 64070750; 28612532
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments informāciju par lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu iesniedzējam paziņo, nosūtot pa pastu.
Ar pakalpojuma saņemšanu  saistītie maksājumi - valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu- 71,00 EUR.
Maksa par pakalpojumu, rekvizīti:
Limbažu novada pašvaldība
Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV – 4001
Reģ. Nr. 90009114631
A/S „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV59 UNLA 0013 0131 3048 2
Samaksāt var Limbažu novada pašvaldības kasē vai dzimtsarakstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus