Dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana, sakarā ar paternitātes atzīšanu vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitāti
Izvēlētā organizācija: Limbažu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību vai reģistrējuši laulību pēc bērna dzimšanas reģistrācijas, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta konstatēšanu. Ja bērnam tiesā ir noteikta paternitāte, konstatēts paternitātes fakts vai arī apstrīdēts paternitātes pieņēmums, papildinājumus dzimšanas reģistrā ieraksta, pamatojoties uz tiesas spriedumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene - dzimtsarakstu nodaļā vecāki aizpilda paternitātes atzīšanas iesniegumu vai iesniedz tiesas spriedumu, uzrādot personu apliecinošus dokumentus un, ja ir noslēgta savstarpēja laulība - arī laulības apliecību. Ja bērns sasniedzis divpadsmit gadu vecumu, nepieciešama viņa rakstiska piekrišana.
Uzrādāmie, iesniedzamie dokumenti:
1) Personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2) laulības apliecība, ja vecāki noslēguši laulību pēc bērna dzimšanas - jāuzrāda oriģināls;
3) bērna dzimšanas apliecība - jāiesniedz oriģināls;
4) paternitātes atzīšanas iesniegums - jāiesniedz oriģināls;
5) likumīgā spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts - jāiesniedz oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Limbažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Limbažu novada Dzimtsarakstu nodaļa (Salacgrīva)
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene - uz iesnieguma vai tiesas sprieduma pamata dzimtsarakstu nodaļa izdara papildinājumus dzimšanas reģistrā un izsniedz jauna satura bērna dzimšanas apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Limbažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Limbažu novada Dzimtsarakstu nodaļa (Salacgrīva)