Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Limbažu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personas, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības var tās saņemt jebkurā LR dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu ( pilnvarotām personām- pilnvaru).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene - laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību var saņemt Limbažu novada Dzimtsarakstu nodaļā iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotās personas - pilnvaru).
Elektroniski - autentificējoties Latvijas valsts portālā www.latvija.lv, ir iespēja elektroniski pieprasīt  atkārtoti dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību ( vai attiecīgu izziņu) un saņemt to izvēlētā (jebkurā) dzimtsarakstu nodaļā.
Ja pakalpojumu pieprasa klātienē, tad jāuzrāda Latvijā derīgs personas apliecinošs dokuments- jāuzrāda oriģināls; pilnvarotai personai- pilnvara.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums Latvija.lv (pieprasījums)
Klātiene Limbažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
Tālrunis: 64070750; 28612532
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt Dzimtsarakstu nodaļā, samaksājot valsts nodevu 7 EUR.
Maksa par pakalpojumu, rekvizīti:
Limbažu novada pašvaldība
Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV – 4001
Reģ. Nr. 90009114631
A/S „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV59 UNLA 0013 0131 3048 2
Valsts nodevu var samaksāt arī Limbažu novada pašvaldības kasē vai dzimtsarakstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus