Izziņu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem
Izvēlētā organizācija: Limbažu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personas, kurām nepieciešams saņemt izziņas civilstāvokļa aktu reģistriem var tās saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotā persona- pilnvaru), par jebkurā dzimtsarakstu nodaļā reģistrētu civilstāvokļa aktu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Izziņas no Civilstāvokļa aktu reģistriem izsniegšana notiek 2 darba nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc pašvaldības nodevas samaksas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene - izziņu par civilstāvokļa aktu ierakstiem reģistrā var saņemt Limbažu novada dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotās personas - pilnvaru).

Elektroniski - autentificējoties Latvijas valsts portālā www.latvija.lv, ir iespēja elektroniski pieprasīt  izziņu un saņemt to izvēlētā (jebkurā) dzimtsarakstu nodaļā.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums Latvija.lv (pieprasījums)
Klātiene Limbažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
Tālrunis: 64070750; 28612532
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Limbažu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene - pieprasītājs, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un dokumentu par pašvaldības nodevas samaksu, saņem izziņu. Pilnvarotā persona uzrāda pilnvaru.
Ar pakalpojuma saņemšanu  saistītie maksājumi:
1. Par visa veida civilstāvokļa aktu (dzimšanas, laulības, miršanas u.c.) meklēšanu arhīvā, izziņu sagatavošanu un izsniegšanu – 3.50 EUR.
2. Par visa veida civilstāvokļa ziņu sagatavošanu un izsniegšanu, kas saistīta ar pilsoņu dzimtas koku izzināšanu – 2.10 EUR.

Nodevu var samaksāt Limbažu novada pašvaldības kasē vai Dzimtsarakstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Rekvizīti:
Limbažu novada pašvaldība
Rīgas iela 16, LImbaži, LV-4001
Nod. maks. reģ. Nr. 90009114631
A/S "SEB banka", kods: UNLALV2X
Konts: LV59 UNLA 0013 0131 3048 2