Dzimšanas reģistrācija (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā bērns piedzimis vai kuras darbības teritorijā ir deklarēta vecāku dzīves vieta. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona.
Ja bērna vecāki ir laulībā, reģistrēt jaundzimušo var arī viens no vecākiem, līdzi ņemot visus nepieciešamos dokumentus;
Reģistrējot bērnu ar paternitātes atzīšanu, Dzimtsarakstu nodaļā noteikti jāierodas abiem vecākiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai. Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei, vai vecāku pilnvarotai personai. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas izsniedz dzimšanas apliecību.
Paternitātes atzīšanas gadījumā vecākiem nepieciešams aizpildīt paternitātes atzīšanas iesniegumu, kuru ar saviem parakstiem apliecina abi vecāki.
Jāierodas personīgi dzimtsarakstu nodaļā (30 dienu laikā pēc bērna piedzimšanas), ņemot līdzi nepieciešamo dokumentu oriģinālus: Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna dzimšanu – jāiesniedz oriģināls; Vecāku pases – jāuzrāda oriģināls; Vecāku laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls; Paternitātes atzīšanas gadījumā – abu vecāku aizpildīts un parakstīts paternitātes atzīšanas iesniegums - oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts