Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana (Līvānu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Līvānu novada Bāriņtiesa Turku, Rudzātu ,Sutru, Rožupes un Jersikas  pagasta darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:
1. Apliecina darījumu, ja to slēdz bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz EUR 8537,00.
2. Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas bāriņtiesas darbības teritorijā.
3. Ieraksta testamentu grāmatā bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas).
4. Apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus.
5. Apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem.
6. Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu.
7. Pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo bāriņtiesas darbības teritorijā.
8. Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60. pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā.
9. Sagatavo dokumentu projektus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kura deklarēta Līvānu novada Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru vai Turku pagastos
Termiņš:
1 darba diena (atkarībā no pakalpojuma sarežģītības nepieciešams laiks, lai dokumentu sagatavotu)
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Bāriņtiesa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 20220877
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 309.kabinets
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:
• darījuma akta projekta sagatavošana, ja darījuma summa nepārsniedz  8537 euro - valsts nodeva – 11,38 euro;
• darījuma akta apliecināšana, ja darījuma summa nepārsniedz 8537 euro - valsts nodeva 7,11 euro;
• testamenta sastādīšana vai atsaukšana (valsts nodeva 18,50 euro);
• testamenta pieņemšana glabāšanā (valsts nodeva 34,15 euro);
• pilnvaras (izņemot universālpilnvaru) vai pilnvaras atsaukuma sagatavošana (valsts nodeva 4,27 euro);
• pilnvaras apliecināšana (valsts nodeva 2,85 euro);
• paraksta īstuma apliecināšana uz dokumenta  (valsts nodeva 2,85 euro);
• dokumenta kopijas apliecināšana (valsts nodeva 0,43 euro (par katru lappusi));
• nostiprinājuma lūguma sastādīšana Zemesgrāmatai (valsts nodeva 7,11 euro);
• paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma (valsts nodeva 4,27 euro);
• mantojuma saraksta sastādīšana pēc tiesas vai notāra pieprasījuma(valsts nodeva 48,38 euro)
Norēķināšanās par pakalpojumu notiek Domes vai pagasta pārvaldes kasē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija: Tālr.: 66954906 (VPVKAC tīkls)
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Bāriņtiesa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 20220877
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 309.kabinets
Darba laiki