Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju, ja nav iespējama bērna aprūpe un audzināšana audžu ģimenē vai pie aizbildņa.

Ja bērns, sasniedzot 18 gadu vecumu, turpina mācības, pakalpojuma sniegšana bērnu aprūpes institūcijā bērnam pēc 18 gadu vecuma pieļaujama līdz tekošā mācību gada beigām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Saskaņā ar Jūrmalas bāriņtiesas lēmumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas lēmums.
Nepieciešamie dokumenti:
vecāku iesniegums, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu (brīvā formā);
normatīvos aktos noteiktā kārtībā iesniegta iztikas līdzekļu deklarācija;
ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli;
ģimenes ārsta izziņa par bērna vecāku veselības stāvokli, ja pakalpojums nepieciešams bērnam bērna vecāku ārstēšanās dēļ;
citu institūciju sniegta informācija pēc nepieciešamības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Bērnu un jauniešu māja “Sprīdītis”
Labklājības pārvalde
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pakalpojumu bērnu aprūpes institūcijā nodrošina, pamatojoties uz Bāriņtiesas lēmumu. Lēmumu par bērnu aprūpes institūcijas pakalpojuma piešķiršanu bērnam pēc vecāku lūguma pieņem Labklājības pārvalde, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem.
Nodrošina mājas bērniem, vecumā no 2 līdz 18 gadiem, kuri palikuši bez vecāku gādības.
Bērni dzīvo drošā, stabilā, bērna vajadzībās balstītā ģimeniskā vidē.
Profesionāli darbinieki atbildīgi un godprātīgi rūpējas un aizsargā bērnus un jauniešus, sniedzot viņiem atbalstu attiecībās ar bioloģisko ģimeni, tuviniekiem un draugiem, atbalstot spējas būt patstāvīgiem un audzinot patstāvīgus, neatkarīgus un sabiedrībā integrētus cilvēkus.
Bērnu un jauniešu mājās kopā tiek izmitināti ne vairāk kā 16 bērni, īpašās krīzes situācijās līdz 20 bērniem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Bērnu un jauniešu māja “Sprīdītis”
Labklājības pārvalde