Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā psihologa konsultāciju veidā par pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz 150,- eiro kalendārajā gadā ir tiesības saņemt bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām un kuram pēc valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas ir nepieciešams turpināt sociālo rehabilitāciju.
No prettiesiskām darbībām cietis bērns ir noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizkarošas darbības upuris.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērns, kurš cietis no prettiesiskām darbībām.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis (aizbildnis, iestādes vadītājs) Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu (sk. “Iesniegums – rehabilitācija dzīvesvietā”).

Konsultācijas par pakalpojumu un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 89674.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, piešķir, ja:
1) pēc valsts apmaksāta pakalpojuma saņemšanas ir sniegtas psihologa rekomendācijas sociālās rehabilitācijas dzīvesvietā turpināšanai;
2) Sociālā dienesta sociālais darbinieks ir sniedzis atzinumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā nepieciešamību.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā nodrošina, apmaksājot bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja izvēlēta pakalpojuma sniedzēja, kas ir reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, konsultācijas saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izrakstītu rēķinu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus