Ģimenes asistenta pakalpojums (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina ģimenēm ar bērniem atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasītājs Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, norādot nepieciešamo pakalpojumu, savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Pakalpojumu ir tiesības saņemt:
1) ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē, līdz 10 stundām nedēļā,
2) ģimenei, kurā vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem un kurai ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē, līdz 15 stundām nedēļā.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumu un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 89671.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir, ja Sociālā dienesta sociālais darbinieks ir sniedzis atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību.
2. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 12 mēnešiem. Ja ģimene aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pakalpojuma sniegšanas laiku var pagarināt.
3. Pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma piešķiršanu Sociālais dienests slēdz trīspusēju līgumu ar pakalpojuma pieprasītāju un pakalpojuma sniedzēju.

Ģimenes asistenta pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja:
1) ģimenei pakalpojuma sniegšanu nav nepieciešams turpināt, ko apliecina Sociālā dienesta sociālā darbinieka atzinums;
2) ģimene rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;
3) ģimene mainījusi dzīvesvietu uz citu pašvaldību;
4) ģimene nepilda vai pārkāpj līguma nosacījumus;
5) vecākiem pārtrauktas bērna aizgādības tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus