Testamentu apliecināšana un glabāšana Bāriņtiesā (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa apliecina un pieņem glabāšanā testamentus:
- ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novada bāriņtiesas darbības teritorijā;
- pieņem glabāšanā Alūksnes novada pašvaldības iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības);
- pieņem glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
- izsniedz testatoram testamentu grāmatā ierakstītā akta izrakstu;
- izsniedz testatoram testamentu grāmatā ierakstītā akta atsaukuma izrakstu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāvēršas Alūksnes novada bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Bāriņtiesa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64323129
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts: Bāriņtiesa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Bāriņtiesa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64323129
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts: Bāriņtiesa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: