Pabalsts daudzbērnu ģimenēm (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu daudzbērnu ģimenēm piešķir vienu reizi gadā pirms kārtējā mācību gada sākuma par katru daudzbērnu ģimenes nepilngadīgo bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pabalsta  daudzbērnu  ģimenēm apmērs  ir 20,00 EUR apmērā vienam nepilngadīgam bērnam.
Daudzbērnu ģimene ir ģimene, kurā ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, un kurai ir kopēja mājsaimniecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Daudzbērnu ģimene, kurā ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, un kurai ir kopēja mājsaimniecība.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Augusta sākumā www.livani.lv tiek izsludināta pabalsta daudzbērnu ģimenēm izmaksa.  
Pabalsta izmaksa tiek veikta vienam no vecākiem (audžuvecākiem) vai personai, kura pilda vecāku pienākumus, iesniedzot iesniegumu pabalsta piešķiršanai, kurā norāda pabalsta pieprasītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, tālruni, pieprasīta pabalsta apmēru, bērnu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, deklarēto dzīvesvietu, konta numuru pabalsta izmaksai, un uzrādot: bērnu dzimšanas apliecības, pilnvaru apliecinošu dokumentu, personas apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Līvānu novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija: Tālr.: 66954906 (VPVKAC tīkls)
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsta izmaksa tiks veikta līdz augusta beigām ar pārskaitījumu uz iesniegumā norādīto konta numuru.
Maksājumi: Skatīt maksājumus