Bērna adopcijas pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir vienam no adoptētājiem pēc tam, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas  apstiprināšanu. Pabalstu izmaksā par katru bērnu, kas pirms adopcijas atradies ārpusģimenes aprūpē (institūcijā, aizbildnībā, audžuģimenē) un nav sasniedzis 18 gadu vecumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu VSAA pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

Ja VSAA rīcībā nebūs informācijas par adopcijas apstiprināšanu, tad pieprasītājam klātienē jebkurā VSAA nodaļā jāuzrāda tiesas spriedums vai jāiesniedz tā apliecināta kopija, vai arī jānosūta apliecināta sprieduma kopija VSAA Zemgales nodaļai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums VSAA pakalpojumiem
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē  vai portālā www.latvija.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

Pabalstu pārskaita pabalsta saņēmēja norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Elektroniski