Atzinuma/informācijas sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas nepieciešami šādos gadījumos:
1) lai noteiktu kārtību, kādā izmantojamas saskarsmes tiesības un tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu;
2) viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
3) aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai;
4) paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;
5) citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.
Lai tiesa līdz sprieduma taisīšanai varētu pieņemt pagaidu lēmumu par bērna dzīvesvietu, bērna aprūpes kārtību, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību un aizliegumu izvest bērnu no valsts, bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz savā rīcībā esošās ziņas un citus pierādījumus par:
1) personas dzīves apstākļiem;
2) bērna viedokli, ja bērns ir spējīgs to formulēt, ņemot vērā viņa vecumu un brieduma pakāpi;
3) bērna saskarsmi ar vecākiem un citām personām, kas dzīvo vai ir zināms, ka dzīvos ar bērnu vienā mājsaimniecībā;
4) bērna veselības aprūpi un izglītību;
5) personas sadarbību ar sociālo dienestu;
6) personām, kas dzīvo vai ir zināms, ka dzīvos ar bērnu vienā mājsaimniecībā;
7) personas vardarbību pret bērnu vai bērna vecāku.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Atzinumu vai informācijas sniegšanu bāriņtiesai pieprasa tiesa.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
66
Termiņš:
Informācijas sniegšana tiek veikta tiesas noteiktajā termiņā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Tiesa, saņemot prasības pieteikumu un ierosinot lietu, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām, kā arī citos Civilprocesa likuma noteiktajos gadījumos, nosūta bāriņtiesai pieprasījumu sniegt ziņas par lietas apstākļiem/atzinumu.
Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma saņemšanas, sazinās ar lietas dalībniekiem, pieprasa un veic darbības, lai saņemtu  tiesas pieprasīto vai atzinuma sagatavošanai neieciešamo informāciju, kā piemēram, veic lietas dalībnieku dzīves apstākļu pārbaudi, noskaidro informāciju par viņu veselības stāvokli, nodarbinātību, sadarbību ar sociālo dienestu, nosūta pie psihologa uz izpēti, noskaidro bērna viedokli, sazinās ar citām iestādēm vai personām utt.
Dokumentus var iesniegt klātienē, nosūtīt elektroniski vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas bāriņtiesas e-adrese
Klātiene Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +37167 037 746
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts bt@riga.lv
Pasts Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bāriņtiesa sniedz ziņas/atzinumu tiesai. Bāriņtiesa Paziņošanas likumā  noteiktajā kārtībā 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta lietas dalībniekam atzinumu tiesai (norakstu). Bāriņtiesas sniegtajai informācijai/atzinumam tiesai ir pierādījuma raksturs. Tiesa pieņem galīgu lietas dalībniekiem saistošu nolēmumu lietā.
Atzinumu iespējams saņemt klātienē Rīgas bāriņtiesā, tas var tikt nosūtīts pa pastu, uz e-pasta adresi vai elektroniski vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas bāriņtiesa
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +37167 037 746
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki