Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā kļūdaini ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa summu pārskaitīšana un pārmaksu atmaksa, nodokļa maksājumu pārgrāmatošana (Daugavpils pilsētas pašvaldība).
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Tiek izskatīti nodokļu maksātāju iesniegumi par kļūdaini Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa summu pārskaitīšanu, maksājumu koriģēšanu, pārmaksāto nodokļa summu atmaksāšanu, kā arī pārmaksu pārcelšanu. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem var veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības kontos (saņēmējs: Daugavpils pilsētas pašvaldības Norēķinu centrs, reģ.Nr.90000077325) ar pārskaitījumu uz sekojošiem bankas kontiem:
AS "Citadele Banka" (PARXLV22) LV17PARX0000850062000
AS “SEB Banka” (UNLALV2X) LV10UNLA0005011130526
AS “SWEDBANK” (HABALV22) LV69HABA0001402041250
AS Luminor Bank (RIKOLV2X) LV47RIKO0002011004423
                          (NDEALV2X) LV29NDEA0000082624242
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē vai pa pastu.
Iesniedz motivētu iesniegumu, pilnvaru (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona), maksājuma uzdevuma kopiju (ja nepieciešams veikt maksājuma korekciju).
Atbilde (vēstule) uz iesniegumu tiek sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Atbilde (administratīvais akts) uz iesniegumu tiek sniegta viena mēneša laikā, bet ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu ievērot nav iespējams, termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404390; 65404369
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Juridiskām personām 65404386
Darba laiki
Pasts Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404390; 65404369
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Juridiskām personām 65404386
Darba laiki
Pasts Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki