Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļa maksātājam (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Informācija nepieciešama sagatavojot uzņēmuma gada pārskatus, veikto nodokļu maksājumu apliecināšanai un citos gadījumos.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu vai informācijas pieprasījumu pa e-pastu, pa tālruni vai faksu.
Informācija tiek sniegta rakstiski uz pieprasītāja rakstiska iesnieguma pamata.
Informāciju saņem pa tālruni, ja iesniegts rakstisks pieteikums, kurā norādīts, ka iesniedzējs vēlas saņemt informāciju pa tālruni.
Informāciju saņem pa faksu, ja iesniegts rakstisks pieteikums, kurā norādīts, ka iesniedzējs vēlas saņemt informāciju pa faksu.
Informāciju www.epakalpojumi.lv , izmantojot pakalpojumu "Ziņojums pašvaldībai" (www.epakalpojumi.lv nodokļa informācija ir pieejama autorizētām personām un pašreiz tikai fiziskām personām).
Atbilde tiek sagatavota viena mēneša laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404390; 65404369
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Juridiskām personām 65404386
Darba laiki
Pasts Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 65404390; 65404369
Fakss 65421941
Citi elektroniski kanāli e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemot informatīvu vēstuli, klātienē jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotajai personai - pilnvarojuma dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404390; 65404369
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Juridiskām personām 65404386
Darba laiki
Pasts Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 65404390; 65404369
Fakss 65421941
Citi elektroniski kanāli e-adrese