Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība).
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departaments par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc deklarētās dzīvesvietas vai papildus norādītās pasta adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. nodokļa maksātāja numurs, nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Ja nodokļa maksātājam ir mainījusies deklarētā vai pasta adrese, par to ir jāinformē Daugavpils pilsētas pašvaldība. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Daugavpils pilsētas pašvaldību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu, e-pastu vai faksu.
Iesniedz iesniegumu ar dokumentiem (nekustamā īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumentus vai nomas līgumu).
Atbilde (maksāšanas paziņojums-administratīvais akts) tiek sniegta viena mēneša laikā, bet, ja objektīvu apstākļu dēļ viena mēneša termiņu ievērot nav iespējams, termiņu var pagarināt Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītājs līdz četriem mēnešiem, bet Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs līdz gadam, par to paziņojot iesniedzējam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404390; 65404369
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Juridiskām personām 65404386
Darba laiki
Pasts Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāiesniedz:
Pilnvarotām personām - papildus pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu).
Juridiskām personām - papildus komersanta apliecība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404390; 65404369
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Juridiskām personām 65404386
Darba laiki
Pasts Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli e-adrese