Izziņas vai informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokli izsniegšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība).
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Izziņas/ informatīvas vēstules paredzētas: iesniegšanai Daugavpils pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā, privatizācijai, atsavinājuma dokumentu noformēšanai, notāram, kredītiestādēm, tiesas iestādēm u.c.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji (fiziskas un juridiskas personas), nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju pilnvarotās personas, valsts, pašvaldības institūcijas un valsts amatpersonas (normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu, pa e-pastu vai faksu.
Elektroniski parakstītu iesniegumu vai izziņas/informatīvas vēstules pieprasījumu nosūta uz e-pasta adresi info@daugavpils.lv
Ja 5 darba dienu laikā faksogrammai netiek pievienots dokumenta (iesnieguma) oriģināls, tā tiks uzskatīta par informatīvu un izziņa netiks izsniegta.
Izziņas/ informatīvas vēstules tiek izsniegtas rakstiski uz pieprasītāja rakstiska iesnieguma pamata.
Atbilde tiek sagatavota divu nedēļu vai viena mēneša laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404390; 65404369
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Juridiskām personām 65404386
Darba laiki
Pasts Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Fakss 65421941
Citi elektroniski kanāli e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemot izziņu/ informatīvu vēstuli klātienē jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli e-adrese