Konsultēšana nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Konsultācijas tiek sniegtas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem - nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana, ieskaitīšana, samaksas termiņa pagarināšana, nodokļa atvieglojumu piešķiršana, nodokļu piedziņa.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziskas un juridiskas personas, pilnvarotās personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt:
klātienē - lūdzot konsultāciju apmeklētāju pieņemšanas vietā Domes telpās K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī: konsultācijas fiziskām personām – 13.kabinetā, privāto tiesību juridiskām personām - 15.kabinetā, publisko tiesību juridiskām personām un nodokļa piedziņas jautājumos – 13A kabinetā;
pa tālruni - lūdzot konsultāciju, piezvanot;
pa e-pastu - rakstot pieprasījumu uz e-pasta adresi info@daugavpils.lv.
pa pastu - lūdzot sniegt rakstisku konsultāciju uz pakalpojuma saņēmēja norādīto pasta adresi.
Pakalpojuma saņemšana klātienes apmeklējuma gadījumā - komunikācijas laikā. Uz rakstisku iesniegumu atbilde tiek sniegta mēneša laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404390; 65404369
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Juridiskām personām 65404386
Darba laiki
Pasts Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 65404390; 65404369
Citi elektroniski kanāli e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja konsultācija nav informatīva rakstura, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments, pilnvarotai personai - pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu - ja ir klātienē, notariāli apliecināta pilnvaras kopija - ja sūta pa pastu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404390; 65404369
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Juridiskām personām 65404386
Darba laiki
Pasts Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 65404390; 65404369
Citi elektroniski kanāli e-adrese