Izziņa par zemes gabala domājamo daļu iegūšanu īpašumā (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Izziņas veidā noformēta Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja parakstīta atļauja iegūt īpašumā zemes gabala, kas piesaistīts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, domājamās daļas, ja iesniegumā norādītais zemes izmantošanas mērķis atbilst Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas un juridiskas personas, kuras var iegūt īpašumā zemi darījuma rezultātā vai mantošanas kārtībā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz aizpildīts iesniegums par zemes gabala domājamo daļu iegūšanu īpašumā, adresēts Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājam, kam pievieno: Īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopiju; darījuma aktu vai cita dokumenta kopiju (pirkums, mantojums, dāvinājums), uzrādot oriģinālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašuma pārvaldīšanas departaments  Nekustamā īpašuma nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404352
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašuma pārvaldīšanas departaments  Nekustamā īpašuma nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404352
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki