Zemes pirkuma līgumu slēgšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ja dzīvojamā māja ir uzcelta uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala  īpašnieks, kas dzīvokli ir privatizējis saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju"  
iegūst īpašumā Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu atbilstoši katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamai daļai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Dzīvokļa īpašnieks, kas dzīvokli ir privatizējis saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
Fiziskai personai:
- pase vai pilnvara (pilnvarotai personai);
- dzīvokļa apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.
Juridiskai personai: - dzīvokļa apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
- sertifikātu nomaksu apliecinošs dokuments;
- pase vai pilnvara (pilnvarotai personai);
- reģistrācijas apliecība, izziņa no Uzņēmuma reģistra par paraksta tiesībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašuma pārvaldīšanas departaments Nekustamā īpašuma nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404352
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, dzīvokļa apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašuma pārvaldīšanas departaments  Nekustamā īpašuma nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404352
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki