Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, anulēšana un atjaunošana (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Civilstāvokļa aktu reģistru labošana – tas ir nepareizu ziņu vai dažāda rakstura kļūdu izlabošana. Papildināšana – trūkstošo ziņu ierakstīšana reģistrā. Anulēšanu nodaļā veic, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu notikumu. Ja pilnīgi vai daļēji gājuši bojā abi reģistru eksemplāri, nodaļa pēc ieinteresēto personu lūguma reģistrus atjauno. Dzimtsarakstu nodaļa papildina reģistrus ar ziņām pēc adopcijas apstiprināšanas, paternitātes atzīšanas, kā arī, izpildot tiesas spriedumus par paternitātes noteikšanu vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu.
Iesniegumu var iesniegt jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu iestādē, neatkarīgi no personas deklarētās dzīves vietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nodaļā jāierodas personīgi vai iesniegumu kopā ar nepieciešamiem dokumentiem jānosūta pa pastu.
Jāiesniedz iesniegums, norādot izmaiņu nepieciešamību, kā arī dokumenti, kuri pamato darbības veikšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ogres novada pašvaldība (dzimtsarakstu nodaļa)
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65023466
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Ogres novada pašvaldība
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ogres novada pašvaldība (dzimtsarakstu nodaļa)
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65023466
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Ogres novada pašvaldība
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: