Vārda, uzvārda ieraksta maiņa (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ogres novada dzimtsarakstu nodaļa sagatavo nepieciešamos dokumentus par vārda, uzvārda  ieraksta maiņu un kopā ar pavadvēstuli nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam atļaujas vai atteikuma saņemšanai.

Iesniegumu var iesniegt jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu iestādē, neatkarīgi no personas deklarētās dzīves vietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
60
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana.
Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Ogres novada domes Dzimtsarakstu nodaļā.
- Jāiesniedz noteiktas formas iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu;
- nepilngadīgām personām jāpievieno vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas piekrišana;
- fotogrāfija 4,5 x 3,5;
- jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
- kvīts par valsts nodevas nomaksu;
- citi konkrētajā lietā nepieciešamie dokumenti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ogres novada pašvaldība (dzimtsarakstu nodaļa)
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65023466
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu departamenta atļauja vai atteikums par maiņu ieinteresētajai personai tiek nosūtīts pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ogres novada pašvaldība (dzimtsarakstu nodaļa)
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65023466
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Ogres novada pašvaldība
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: