Pabalsts audžuģimenēm (Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības ikmēneša pabalsts par katru bērnu EUR 215.00 apmērā paredzēts audžuģimenē ievietota bērna, uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei. Atbalsts ģimenēm, kurām ar Babītes novada Bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu izmaksā ģimenēm, kurās ar Babītes novada Bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns, un ar kurām ir noslēgts līgums par bērna uzturēšanu
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ar nepieciešamajiem dokumentiem jāvēršas Sociālajā dienestā: iesniegums, Bāriņtiesas lēmuma kopija par audžuģimenes statusa piešķiršanu un lēmuma kopija par konkrētā bērna ievietošanu audžuģimenē.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā