Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība (Babītes novada bāriņtiesa)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa, aizstāvot rīcībnespējīgo personu intereses:
1. Lemj par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai.
2. Lemj par pieteikuma sniegšanu tiesā par personas atzīšanu par rīcības spējīgu, ja persona ir izveseļojusies.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē jāiesniedz norādītie dokumenti: 1. Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu); 2. Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu; 3. Lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus); 4. Tiesas nolēmums par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodibināšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts