Atļaujas saņemšana koku ciršanai ārpus meža (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde")
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
Īss apraksts:
Visos gadījumos, kad nepieciešams koku (izņemot augļu koku), krūmu ciršana un koku zaru apzāģēšana, pirms darbu sākšanas jāsaņem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) ciršanas atļauja (turpmāk – Atļauja). Patvaļīga koku ciršana pilsētas administratīvajā teritorijā nav pieļaujama. Atļauja ir derīga līdz kalendāra gada beigām. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.717. “Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 8.punktu laika posmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam pilsētas administratīvajā teritorijā augošu koku ciršana ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad koku ciršana ir nepieciešama avārijas situācijas novēršanai un koku ciršanai ceļu un dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu Atļauju ārpus meža zemes augošu koku ciršanai, ieinteresētā persona iesniedz Pārvaldei iesniegumu Atļaujas saņemšanai, pievieno vajadzīgos dokumentus un samaksā pašvaldības nodevu.
Iesniegumam jāpievieno: 1.zemes robežu plāns; 2.zemes īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti. Būvniecības gadījumā papildus arī: 3.būvatļauja; 4.projekta ģenerālplāns.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestade "Komunālās saimniecības pārvalde"
Adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476322
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestade "Komunālās saimniecības pārvalde"
Adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476322
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki