Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana (Daugavpils, SIA “DDzKSU")
Izvēlētā organizācija: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"
Īss apraksts:
1) Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana, īres līguma atjaunošana;
2) Sociāla dzīvokļa īres līguma noslēgšana;
3) Īrētās dzīvojamās telpas īres līguma lietošanas termiņa pagarināšana,  pārslēgšana sakarā ar dzīvojamās telpas statusa, īrnieka vai valdītāja maiņu;
4) Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana pēc dzīvojamo telpu apvienošanas, pievienošanas;
5) Īrnieka ģimenes locekļu, citu personu iekļaušana īrētās dzīvojamās telpas īres līgumā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē. Nepieciešama pase un Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas lēmums par dzīvokļa piešķiršanu / pagarināšanu u.tml.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils nodaļa
Adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 102. kab.
Informācija par apmeklētāju pieņemšanas kārtību Covid-19 infekcijas izplatības laikā. Apmeklētāju pieņemšana tiek veikta pēc iepriekšējā pieraksta.
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils nodaļa
Adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 102. kab.
Informācija par apmeklētāju pieņemšanas kārtību Covid-19 infekcijas izplatības laikā. Apmeklētāju pieņemšana tiek veikta pēc iepriekšējā pieraksta.
Darba laiki