Siltumenerģijas piegāde Daugavpils pilsētā
Izvēlētā organizācija: Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli"
Īss apraksts:
Siltumenerģijas piegāde ēku un būvju individuālajiem siltumpunktiem, izlietotās siltumenerģijas daudzuma uzskaite
Saņēmēji:
Jebkura persona
Ēku un būvju īpašnieki/pārvaldnieki vai to pilnvarotas personas Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes zonā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāaizpilda un jāatsūta iesniegums (Uzņēmuma mājaslapā - Dokumentu paraugi), jāveic maksājums saskaņā ar izrakstīto rēķinu.
Nepieciešamie dokumenti:
Nekustamā īpašuma piederības dokuments (zemesgrāmatas apliecība/pirkuma līgums). Papildus:
- fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
– juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāiesniedz iesniegums un jāveic maksājums saskaņā ar izrakstīto rēķinu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki