Ēkās izlietotās siltumenerģijas sadale
Izvēlētā organizācija: Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli"
Īss apraksts:
1. Ēkās izlietotās siltumenerģijas (pēc kopējā mājas siltumenerģijas skaitītāja) sadale starp atsevišķām dzīvojamām un nedzīvojamām telpām;
2. Maksas par izlietoto siltumenerģiju aprēķināšana atsevišķu dzīvojamo telpu īpašniekiem/īrniekiem un nedzīvojamo telpu īpašniekiem/nomniekiem;
3. Pārskatu par ēkās izlietoto siltumenerģiju sniegšana ēku īpašniekiem/pārvaldniekiem vai to pilnvarotām personām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Ēku īpašnieki/pārvaldnieki
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Līguma slēgšana, rēķina par izlietotās siltumenerģijas pieprasīšana un saņemšana.
Jāiesniedz iesniegums brīvā formā.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
– Nekustamā īpašuma piederības dokuments (zemesgrāmatas apliecība/pirkuma līgums);
– dokuments par paraksta tiesībām;
– pilnvara pārstāvēt juridisko personu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: