Fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības policijā
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības policija
Īss apraksts:
Iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību saņemšana no fiziskajām un juridiskajām personām un to izskatīšana, atbildes sniegšana uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, priekšlikumiem un sūdzībām; iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību pārsūtīšana pēc piekritības kompetentajai iestādei.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu var iesniegt elektroniski, parakstot to ar elektronisko parakstu.
Jāiesniedz:
- Iesniegums, ja nepieciešams pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos faktus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības policija
Adrese: Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības policija
Adrese: Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki