Izziņa par personas dzīvesvietu (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam: 1) par personas esošo (deklarēto) dzīves vietu izziņu; 2) par personas iepriekšējo;3) par mirušas personas pēdējo dzīves vietu; 4) citas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
No 1 līdz 21 darba dienas laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ar nepieciešamajiem dokumentiem ierasties pašvaldībā 20. kabinetā. Nepieciešamie dokumenti: 1) pieprasītāja pase un pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara - jāuzrāda oriģināls; 2) dokuments, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (nekustamā īpašuma lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, miršanas apliecība, laulības apliecība, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Pase
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki