Atļauju izsniegšana par būvmateriālu un citu materiālu glabāšanu (Daugavpils pilsētas dome)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"'
Īss apraksts:
Visos gadījumos, kad būvmateriālu un citu materiālu glabāšana uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, pirms darbu sākšanas jāsaņem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) atļauja. Patvaļīga būvmateriālu un citu materiālu glabāšana uz pašvaldības īpašumā esošas zemes ir aizliegta.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju būvmateriālu vai citu materiālu glabāšanai uz pašvaldībai īpašumā esošās zemes, ieinteresētā persona iesniedz Pārvaldei iesniegumu Atļaujas saņemšanai. Iesniegumā jānorāda: (fiziskajai personai) vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese; (juridiskajai personai) juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiska adrese; materiālu glabāšanas vietas adrese; glabāšanas termiņš; pēc nepieciešamības arī citu pie materiālu glabāšanas teritorijai pieguļošu teritoriju īpašnieku saskaņojums.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene DPPI KSP
Adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene DPPI KSP
Adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki