Zemes ierīcības projekta apstiprināšana (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Iesniedz izstrādātu zemes ierīcības projektu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.
Pašvaldība, apstiprinot projektu, pieņem lēmumu par: adreses piešķiršanu; nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana.
Lai saņemtu pakalpojumu kopā ar iesniegumu jāiesniedz zemes ierīcības projekts, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniedzams dokuments - iesniegums brīvā formā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65071160
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana elektroniski vai pēc pieprasījuma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65071160
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki