Darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādāšanai (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas.
Lai saņemtu darba uzdevumu Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamā īpašuma īpašniekiem vai to pilnvarotai personai jāiesniedz iesniegums par Darba uzdevuma izsniegšanu Zemes ierīcības projekta izstrādei.
Pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienoto grafisko pielikumu, pašvaldības Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• iesniegums ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu;
-īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti;
• ieceres skice.

Iesniedzams dokuments - iesniegums brīvā formā

Informācija:
Klients pasūta zemes ierīcības projekta izstrādi pie sertificēta zemes ierīkotāja.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65071160
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65071160
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki