Tehnisko noteikumu, īpašo noteikumu un pieslēgšanās tehnisko prasību izsniegšana siltumapgādes sistēmu projektēšanai Daugavpils pilsētā
Izvēlētā organizācija: Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli"
Īss apraksts:
1. Tehnisko noteikumu, īpašo noteikumu vai pieslēgšanās tehnisko prasību izsniegšana siltumapgādes sistēmu būvprojekta izstrādei un realizācijai, t.sk. tehnisko noteikumu izsniegšana siltumapgādes tīklu projektēšanai, pieslēgumu veikšanai pie perspektīvajiem siltumapgādes pieslēguma atzariem, atbilstoši Būvvaldes izsniegtajiem plānošanas un arhitektūras uzdevumiem;
2. Tehniskās dokumentācijas saskaņošana;
3. Atzinumu izsniegšana par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā;
4. Informācijas sniegšana par Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas esošo situāciju, izbūves un pieslēgšanās iespējām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Ēku un būvju īpašnieki/pārvaldnieki vai to pilnvarotas personas Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes zonā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāvēršas uzņēmumā ar vēstuli, iesniegumu  iesniegums (Uzņēmuma mājaslapā - Dokumentu paraugi)

Nepieciešamie dokumenti:
1. Plānošanas un arhitektūras uzdevums/apliecinājuma karte;
2. Zemes robežu plāns.;
3. Inventārā lieta (atbilstoša);
4. Nekustamā īpašuma piederības dokuments (zemesgrāmatas apliecība/pirkuma līgums);
5. Ja īpašnieku pārstāv cita persona, pilnvara no ēkas vai būves īpašnieka par tiesībām veikt informācijas ievākšanu objekta projektēšanai.
Papildus:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Pase
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: