Informācija par nodokļa maksātāja izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam VID informāciju par reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanu no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra publicē savā mājaslapā internetā vienas darbdienas laikā pēc tam, kad lēmums par reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanu no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra nodots pastā, vai, ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir likvidēts vai reorganizēts, pēc tam, kad no Uzņēmumu reģistra ir saņemtas ziņas par attiecīgā nodokļa maksātāja likvidāciju vai reorganizāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jebkura persona VID tīmekļa vietnē var iepazīties ar konkrētās personas izslēgšanas no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra datumu. www.vid.gov.lv jāizvēlas sadaļu „Nodokļi” - "Pievienotās vērtības nodoklis" - "Lēmumi par izslēgšanu PVN maksātāju reģistrā".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze